Ostatky

 

Začátek postní doby je charakterizován masopustem. I v naší obci tato tradice trvá a o její každoroční obnovu se starají bedřichovské ženy. Jejich výsadou je organizace průvodu v maskách a různých převlecích po obci, kde zvou občany na večerní Pochovávání basy do místního sálu.

S pomocí místní organizace Hasičů a občanského sdružení Trojlístek se převlékají za šašky, broučky, sestřičky, myslivce, zámecké paní, tetky, indiánky a další prapodivné postavy a navštěvují všechny domácnosti v Bedřichově.

Pochovávání base probíhá nejprve jako zábava a o půlnoci je přečten ortel nad basou, co vše natropila během roku. Nechybí zde plačky a smuteční  řečník, který tuto řeč předčítá. Po skončení obřadu, končí veškeré veselí a začíná období půstu.

.            

 

Foto průvodu masek obcí z roku 2010 : zde

Foto průvodu masek obcí z roku 2009 (Šmeral): zde