O Trojlístku

 

Trojlístek jsme oficiálně založili 22. ledna 2001 a naším hlavním posláním je pořádání volnočasových aktivit v obci Bedřichov. Podařilo se nám rozhýbat život v naší obci, takže si lidé všech věkových kategorií najdou k sobě cestu, mají možnost se pobavit a trávit volný čas aktivnějším způsobem.  Zaměřujeme se na všechny věkové generace (tj. na děti a mládež, dospělé i seniory) – odtud je odvozen název Trojlístek.

 

Nejvíce času věnujeme dětem s důrazem na hodnotné a zábavné využití jejich volného času. Každoročně organizujeme např. dětský karneval, dětský den, rozsvícení vánočního stromu nebo drakiádu. Od roku 2013 provozujeme zájmový kroužek Trojlístkáček – děti se zde pod dohledem pravidelně scházejí a vytváří tematicky zaměřené výrobky. 

 

Nejrozsáhlejší akcí Trojlístku je pořádání krojovaných hodů, kdy došlo po 40ti letech k obnovení místní tradice. Hody se staly nejoblíbenější a nejvíce ceněnou událostí v obci a jejich konání je v současnosti samozřejmostí.

Jsme nezisková organizace a nejvíce finančních prostředků získáváme z pořádání předpouťové zábavy nebo plesu v obecním sále. Vydělané peníze následně směřujeme zejména k dotování akcí pro děti a hodů.

 

Snažíme se udržet nastavenou laťku a zároveň přizpůsobujeme naši činnost zájmu účastníků, takže některé akce neprovozujeme každoročně, a zároveň se snažíme vymýšlet aktivity nové (např. mecheche v kotelně, košt slivovice, výlety, turnaj v Člověče, nezlob se apod.). Pokud máte námět na jakékoliv oživení v obci, můžete se vyjádřit ve vzkazníku na tomto webu.

 

Předsedové Trojlístku:

2001 - 2004   Ladislava Koutníková (Janečková) - zakladatelka

2004 - 2008   Michal Fojt

2008 - 2013   Leona Pavlíčková

2013 - 2016   Pavel Brach

2016 - nyní    Petra Šmardová