Hody

Bedřichovské hody z 50. a 60. let

Historie obnovených hodů (od 2001)

Videogalerie

Nové kroje

 

Od roku 2001 (znovuobnovení krojovaných hodů ) přebírá bedřichovská chasa (označení pro svobodnou mládež v obci) od starosty hodové právo. Získává tím na čas vládu nad obcí a organizuje ve spolupráci s OS Trojlístek taneční zábavu, na které se baví místní i přespolní.

Stárci a stárkové bývají oblečeni v krojích typických pro Podhoráckou oblast – tj. chudších a méně zdobených než je obvyklé například pro kroje ze Slovácka nebo Kyjovska..

Program bedřichovských hodů tradičně startuje v sobotu, kdy stárci a stárkové za podpory Brťovské šestky obcházejíi celou vesnici a každého bedřichovského obyvatele zvou na hodovou slavnost, která se koná v neděli pod májí.

V neděli dopoledne se celá chasa účastní mše svaté a po obědě si každý stárek jde vyzvednout svou stárkovou, přičemž si hlavní stárek přichází pro svou stárkou vždy jako poslední.  

Hlavní program hodů obvykle začíná ve tři hodiny odpoledne, kdy probíhá tradiční ortel nad beranem. Beran tu zastupuje obžalované obyvatele vesnice, kteří během roku provedli skutek, za který musí být souzeni. Tento zvyk, dříve končící smrtí zvířete, se už dnes naštěstí obejde bez krve. Každoročně zatím dorazil Pardon, který berana od popravy osvobodil, a kat tudíž nemusí vykonat svou povinnost.

Po skončení ortelu nad beranem tančí stárci a stárkové moravskou besedu, po které již následuje hodová zábava, která končí v pozdních nočních hodinách.

Poděkování zaslouží všem, kteří pomáhají k uspořádání hodů. Možná se to nezdá, ale při organizaci hodů přiloží ruku k práci poměrně velké množství lidí. Chtěli bychom také poděkovat i těm, kteří se pod máji přijdou pouze podívat. Bez přízně obyvatel by totiž tato tradice neměla šanci na přežití.