Trojlístkáček

Pod záštitou OS Trojlístek byl v říjnu 2013 založen zájmový kroužek Trojlístkáček.

Bedřichovské děti se každých 14 dní (někdy i každý týden) scházejí v pátek odpoledne v klubovně, kde pod vedením Báry Fojtové tvoří tematicky zaměřené výrobky. S organizací tohoto kroužku Báře občas pomáhá i Petra Šmardová.

Především chceme dětem z Bedřichova umožnit trávení volného času jiným způsobem než sezením u počítače, televize nebo na místní zastávce. V Bedřichově není školka, tak je kroužek směřován i k tomu, aby si děti k sobě více našly cestu a skamarádily se.  

Trojlístkáček navštěvuje přibližně 15 dětí. 

 

Založení kroužku Trojlístkáček

Návštěva koní