SDH Bedřichov

12.července 2008 proběhla v Bedřichově oslava 115. výročí SDH Bedřichov za účasti sedmi sborů.

Zahájení provedl pan Petr Pospíšil, po zprávě o historii sboru a současné činnosti bylo předáno čestné uznání zasloužilým členům sboru.
Následoval průvod na výletiště, kde byla předvedena hasičská technika, vystoupily mažoretky z Letovic a poté program pokračoval volnou taneční zábavou pod taktovkou Brťovské šestky.

Foto z akce: zde