Hody 2010

05.09.2010 21:03

 

Již podesáté od znovuobnovení krojovaných hodů v Bedřichově převzala chasa (označení pro svobodnou mládež v obci) od starosty hodové právo. Získala tím na čas vládu nad obcí a zorganizovala ve spolupráci s OS Trojlístek taneční zábavu, na které se pobavili místní i přespolní.

Stárci a stárkové byli oblečeni v krojích typických pro Podhoráckou oblast – tj. chudších a méně zdobených než je typické například pro kroje ze Slovácka nebo Kyjovska..

Program bedřichovských hodů tradičně odstartoval v sobotu, kdy stárci a stárkové za podpory Brťovské šestky obešli celou vesnici a každého bedřichovského obyvatele pozvali na hodovou slavnost, která se koná v neděli pod májí.

V neděli dopoledne se celá chasa zúčastnila mše svaté a po obědě si každý stárek šel z domu vyzvednout svou stárkovou, přičemž si hlavní stárek přichází pro svou stárkou vždy jako poslední.  

Hlavní program hodů začal ve tři hodiny odpoledne, kdy proběhl tradiční Ortel nad beranem. Beran tu zastupuje obžalované obyvatele vesnice, kteří během roku provedli skutek, za který musí být souzeni. Tento zvyk, dříve končící smrtí zvířete, se už dnes naštěstí obejde bez krve. Každoročně zatím dorazil Pardon, který berana od popravy osvobodil, a kat tudíž nemusí vykonat svou povinnost.

Po skončení ortelu nad beranem zatančili stárci a stárkové moravskou besedu, po které již následovala hodová zábava. Samozřejmostí bylo bohaté občerstvení, děti se mohly projet na poníkovi.

Poděkování zaslouží všem, kteří pomohli k uspořádání hodů. Možná se to nezdá, ale při organizaci hodů přiloží ruku k práci poměrně velké množství lidí. Chtěli bychom také poděkovat i těm, kteří se pod máji přijdou pouze podívat. Bez přízně obyvatel by totiž tato tradice neměla šanci na přežití. 

Aktualizované fotky z hodů je možné zhlédnout zdeFoto poskytl především pan Radomír Šmeral, ostatní fotky dodali Karel Mokrý, Josef Pavlíček, Petr Holcner a Míša Brachová. Všem děkujeme

 

—————

Zpět