Zabíjačkové hody a košt slivovice

20.02.2011 20:38

V sobotu 19. února pořádal Obecní úřad Bedřichov za spolupráce s OS Trojlístek, Ženami, FC Artis Bedřichov a SDH Bedřichov Zabíjačkové hody a košt slivovice.

Návštěvníci zabíjačky se mohli za 60 Kč najíst zabíjačkových specialit "co hrdlo ráčilo" a za příplatek si mohli domů přikoupit např. tlačenky nebo jitrnice. Po naplnění žaludků někteří zájemci koštovali a hodnotili 16 bedřichovských slivovic. Jako nejlepší slivovice byla vyhodnocena meruňkovice Pavla Stasinky. Do výsledku nemohly být zahrnuty některé neplatné hlasy, které byly způsobeny přítomností několika učitelek mezi účastníky koštu, pro něž byla zvolená bodová stupnice nedostatečná :)

 

 

Foto ze zabíjačky 

—————

Zpět