Trojlístek už není občanské sdružení

13.04.2014 09:37

Před třinácti lety jsme založili občanské sdružení Trojlístek a neplánovali to měnit. Na konci loňského roku jsme se na webu podnikatel.cz dozvěděli, že občanským sdružením od 1.1.2014 odtroubilo. Za vše může nový občanský zákoník, který pojem občanské sdružení prostě nezná.

Na webu podnikatel.cz 9. října 2013 uvedli:

"nový občanský zákoník zasáhne do fungování občanských sdružení. Jedná se o řadu nejrůznějších zájmových spolků, které se vyskytují i v těch nejmenších obcích. Například myslivecké spolky, rybáři, včelaři, sdružení pro poskytování sociálních a vzdělávacích služeb, sportovní kluby a jiné. Od nového roku získají právní subjektivitu a stanou se z nich „spolky“. Zákon, který dosavadní občanská sdružení upravuje, tedy zákon o sdružování občanů, k 31. prosinci 2013 zanikne.

Z Trojlístku se tedy stal spolek a samozřejmě z toho plynou byrokratické úkony, které musíme provést (změna názvu, stanov, razítka,...). 

Web podnikatel.cz dále uvádí, že "zákon sice dává spolkům tříletou lhůtu na úpravu vnitřních dokumentů, sám ale automaticky zruší sporná ustanovení. Proto by měly spolky věnovat nové úpravě dostatečnou pozornost a s předstihem prověřit všechny dokumenty a interní předpisy, zda náhodou neodporují novým předpisům. V extrémním případě by mohlo dojít až k zrušení spolku."

Tímto způsobem stát podporuje dobrovolnickou činnost.

 

—————

Zpět