Bedřichovské hody z 50. a 60. let

22.12.2010 21:35

Současné hody, které probíhají nepřetržitě od roku 2001, navázaly na tradici bedřichovských hodů z 50. a 60. let minulého století. Od posledních hodů již uplynula dlouhá doba a není jednoduché dopátrat se přesné podoby tehdejších hodů, takže jsem se s pomocí pamětníků pokusil zjistit alespoň přibližnou podobu.

Jediný zápis z hodů v kronice obce Bedřichov pochází z roku 1956, ale není vyloučeno, že hody probíhaly již před tímto rokem. Poslední hody se v Bedřichově konaly v roce 1964 a poté byly obnoveny až v roce 2001. Podle dochovaných fotografií se v období mezi lety 1956 až 1964 konaly hody minimálně pětkrát. Na žádné fotografii se nenašel přesný rok pořízení, nicméně odhaduji, že se zdokumentované hody konaly v letech 1956, 1961, 1962, 1963 a 1964.

Tehdejší říjnové hody měly poněkud odlišnější průběh, než který známe ze současnosti. Hody se konaly pouze v neděli, stárci a stárkové se neúčastnili mše v kostele, takže se začínalo v neděli po obědě. Stárci si za doprovodu muzikantů a početného průvodu vyzvedli svoje stárkové, proběhl ortel nad beranem a tancovalo se pod májí. K večeru se zábava přesunula do hospody k Pokorným, kde byla podlaha posypána lněnými semínky, aby to tanečníkům po podlaze lépe klouzalo. Měnilo se i postavení máje - stála vedle Všianských, u Horákových nebo na hřišti Na Výpustku.

Hody se vyznačovaly větší mírou nadsázky - vůz byl tažen krávami, beran obcházel celou vesnici a ortel byl přednášen energicky, k čemuž dopomohly i divadelní zkušenosti aktérů hodů. Při každých hodech měli stárci a stárkové odlišné kroje, které si půjčovali v brněnských divadlech (jeden rok se konaly hody i bez krojů). Hlavním organizátorem hodů byl Jan Otoupal, ortel po jeho boku nejčastěji předčítali František Všianský a Josef Zřídkaveselý.

Při sledování fotek, které se z 50. a 60. let dochovaly, doporučuji podrobnější pohled na děti, které hodovému průvodu přihlížely. Za laskavé půjčení fotek a konzultace bych chtěl poděkovat paní Aleně Dvořáčkové, Marii Holasové, Marii Minářové, Ladislavě Koutníkové, manželům Kosičkovým a Fojtovým, panu Jaroslavovi Janíčkovi, Františkovi Všianskému, Františkovi Dusbabovi a Zdeňkovi Pařízkovi. 

 

 1956

 

Zleva stárci – Karel Matoušek, Arnošt Goldman, Jaroslav Brach, Zdeněk Křenek, Josef Kosička, Antonín Juračka, Jindřich Šrámek

Zleva stárkové – Marie Miholová (Jílková), Štěpánka Janečková, Marie Janíčková (Padělská), Alena Štorková (Dvořáčková), Jana Otoupalová (Kosičková), Marie Kludáková (Fojtová), Pavlína Poláčková (Marečková)

Dolní řada zleva: Josef Měcháček, Vilém Všianský

 

1961

 

Stárci zleva: Josef Pařízek, Slávek Havlíček, Karel Havlíček, Jaroslav Havlíček, Luboš Havlíček, Josef Janíček, Jaroslav Janíček, Vladimír Pařízek

Stárkové zleva: Božena Janečková (Kopecká), Bohuška Měcháčková, Ema Medunová, Marie Matoušková (Holasová), Marie Janíčková (Říhová), Emílie Kosičková, Helena Měcháčková, Jindřiška Havlíčková

Dolní řada: Vilém Všianský, Alois Vitoul

 

1963 

Horní řada zleva: Josef Hřebíček, Marta Havlíčková (Proksová), Miloš Hřebíček, František Dusbaba, Božena Janečková (Kopecká), Josef Janeček, Bohuška Měcháčková, Zdeněk Křenek, Marie Matoušková (Holasová), Karel Horák, Marie Pařízková (Minářová), Karel Kludák

Dolní řada zleva: Antonín Havlíček, František Kostrhoun, Mirek Janeček

 

 1964

Stárci zleva: Miroslav Měcháček, František Dusbaba, Stanislav Otoupal, Jiří Hřebíček, Jan Lefner, Bohumil Janeček, Mirek Meduna

Stárkové zleva: Bohuška Měcháčková, Marie Pařízková (Minářová), Marie Matoušková (Holasová), Marie Vitoulová (Špačková), Marta Havlíčková (Proksová), 2 neznámé

Ostatní zleva: Miloš Kosička, Ludvík Pařízek, Alois Vitoul, Josef Janeček, Josef Zřídkaveselý, Jan Otoupal

  

—————

Zpět