Bedřichov na konci minulého století

23.12.2011 20:40

 

Bedřichov nabízel v 70. a 80. letech 20. století podobné události jako v současnosti. Probíhaly však na jiných místech nebo pod odlišným názvem, protože tehdejší doba měla svá specifika.

Hody sice byly přerušeny, ale lidé se potkávali u Pokorných na „ostatcích s pochováváním basy“, na plesech (i maškarních) nebo na pouťových zábavách. Na Výpustku občas probíhala taneční zábava a na Skalce se pálily mírové ohně při oslavě dne osvobození. Bedřichovské děti mívaly připravený program na vánoční besídku, k MDŽ nebo setkání důchodců. Samy se mohly vyřádit na dětském karnevalu.

Střediskem většiny aktivit byl hostinec U Pokorných a o organizování jednotlivých akcí se většinou dělili hasiči s místními ženami nebo  "výbor pro občanské záležitosti". Dle vzpomínek pamětníků byly nejoblíbenější akcí roku ostatky, které nejprve pořádali hasiči a poté bedřichovské ženy. Pochovávání basy v 80. letech psal a četl pan Vincenc Tesař.

Velké změny po roce 1989 zasáhly i společenský život v Bedřichově. Velkým pozitivem bylo dokončení výletiště Na Skalce v roce 1993. O rok dříve však došlo k uzavření hostince U Pokorných, takže v Bedřichově nebyla žádná vhodná místnost pro pořádání podobných akcí. Hasiči v této době již ustupovali ze scény.

Ostatky se nepravidelně konaly v klubovně, na Skalce se pořádaly zábavy, na Výpustku dětský den, ale jinak bylo v Bedřichově prakticky mrtvo, což pomohlo vyřešit až vybudování obecního sálu v roce 2001 (a později Penzionu U Alexů).

A v roce 2001 také vzniká OS Trojlístek…

 

Fotografie z dětských akcí z této doby jsou umístěny zde. Fotky z ostatků a dalších nedětských akcí jsou umístěny zde.

Velký dík patří panu Františkovi Dusbabovi, který nám poskytl fotografie ze svého archivu. Ostatní fotografie pocházejí z bedřichovské kroniky (autor neznámý), nebo od Pavla Fojta.

                                                                                                                                                  pb

—————

Zpět